Lærer Peter Munk Jakobsen instrurerer på hver enkelt trin af arbejdsprocessen.