Det sigtes og påsættes lerklumper og flyttes plads adskillige gange.