Skulturen flyttes rundt om modellen, således at denne får påført små klumper ler over det hele samtidigt indtil det rette punkt for færdig flade nås.