Der arbejdes på afstand således at der samtidig kan foretages sammenligning mellem lerskulptur og model.