Efter køling tages keramikken op af vandet og vaskes fri for savsmuld og sod.