Keramikken lægges i savsmuld efter brænding i rakuovnen.